CLEAVER SCIENTIFIC

Cleaver Scientific Web sayfasına Buradan ulaşabilirsiniz…

ALFAGEN’in  temsilcisi olduğu Cleaver Scıentıfıc Ltd, yaşam bilimleri pazarı ve genel plastik imalat ve montaj için elektroforez ekipmanları ile ilgili ürünlerin tasarım ve imalatında yenilikçi bir liderdir.

İş planlarında, araştırmalar genelinde belirlenen hedeflerin, amaçların ve ölçümlerin nihayete erdirilmesi için çalışmaktadırlar. Bu hedefler, Cleaver Scientific Ltd., araştırmacılar ve diğer ilgili tarafların yararına olacak iyileştirme fırsatlarını belirlemek için sürekli olarak takip edilmektedir.

ALFAGEN ve Cleaver Scıentıfıc Ltd, araştırmaların projelerine  geleceğe katkılarının bilincindedir ve gereksinimlere uygunluğun; başarılı, uzun vadeli ve verimli bir ortaklığın önemli bir parçası olarak kabul edilmektedir.

ALFAGEN ile Cleaver Scientific’ten;

 • Yatay Jel Sistemleri
 • Dikey Elektroforez Sistemleri
 • Klinik ve Farmasötik Elektroforez
 • Blot
 • Güç kaynakları
 • Jel Belgeleri
 • UV Sterilizasyon Kabinleri
 • Genel Laboratuvar Ürünleri
 • Reaktifler ve Kimyasallar
 • Hayat Bilgisi Eğitimi
 • Radyasyon Güvenliği
 • Eldiven Kutuları
 • Fermantasyon ve Biyoproses tedarik ve hizmeti sağlayabilirsiniz.

ALFAGEN’in uzman danışmanlarının yanı sıra detaylı hizmet bilgisine Buradan ulaşabilirsiniz

Firma siz araştırmacılara verdiği taahhütleri yerine getirmek ve hedeflediği hizmet kalitesine ulaşmak için, çalışmalarını tamamen bağlı olduğu ISO9001 ve ISO14001’de belirtilen ilkeler çerçevesinde yönetmektedir.

Bu taahhüt aynı zamanda sadece müşterileri için yasal ve diğer gereklilikleri yerine getirmekle kalmaz, aynı zamanda yönetim sistemlerininde etkinliğini ve sürekli iyileştirmeyi de kapsar. Uluslararası bağlayıcılıkları temel alan bu vizyon ALAFGEN’in firmanın temsilcisi olmasının en büyük nedenlerinden biridir.

 

İlgili dokümantasyona Buradan ulaşabilirsiniz…