Cell Culture

Hücre Kültürü

Hücresel işleyişi anlamak, oluşabilecek patolojik süreçleri çözümlemek ve mümkünse ortadan kaldırmak için organizmaların temel yapı birimi olan hücrelerin iyi örneklendiği tekniklere ihtiyaç vardır. Hücre kültürü çalışmalarının amacı; araştırmacılara hemen her dokunun özelleştiği fonksiyona benzer şekilde, mümkün oldukça fazla sayıda ve deneysel çeşitlilikte hücreyi in vitro koşullarda sağlamak ve çalışmalarda kullanıma sunmaktır. Bu sayede tümevarım esasıyla belirli fizyolojik fonksiyona sahip hücre tipinden yola çıkarak doku, organ veya sisteme ilişkin çıkarımlar yapılabilir. Araştırılan olguya ilişkin daha sınırlı bilgi ve veri sunsa da hücre kültüründe alınan sonuçlar diğer fizyolojik değişkenlerden arınık olduğundan in vivo çalışmalara kıyasla daha optimizedir. Bu avantajı dolayısıyla hücre kültürü çalışmaları in vivo ve faz çalışmalarına geçişte ilk basamak olarak kabul görmüştür. Ayrıca, faz çalışmalarının yüksek maliyeti, uygulama zorluğu, istatistiki açıdan yeterli numune/denek sayısına ulaşma gereksinimi ve etik kaygıları hücre kültürü çalışmalarında kolay aşılabildiğinden araştırmacıya daha özgür düşünme ve çalışma avantajı da sağlamaktadır.

Arrow
Arrow
PlayPause
ABMgood
1
2
3
4
5
6
7
8
Full screenExit full screen
ArrowArrow
Slider