Instruments

Araçlar

Araştırma Araçları; araştırmalar bünyesinde kullanılan basit, mekanik, elektronik vb. yardımcı materyallerin tamamını kapsar. Araştırmaların çeşitliliğine göre deney ortamının oluşturulması, sürecin basitleştirilmesi, sonuçların nicel hale dönüştürülmesi vb. konularda yardımcı nitelikteki tüm ekipmanları tanımsal olarak içerir.

Arrow
Arrow
PlayPause
Cleaver Scientific
1
2
3
4
5
Full screenExit full screen
ArrowArrow
Slider