Microscopes

Mikroskoplar

Mikroorganizmalar gözle görülemeyecek kadar küçük varlıklardır. İnsan gözü 200-250 mikrometreden yukarı olan büyüklükteki objeleri görebilir. Bu limitlerin altındakileri görülemez Mikroorganizmaların boyutları ise, 0,1-10 nm arasında değişir. Bu nedenle, mikropları görmede ve bunlar hakkında bilgi edinmede özel ve büyütücü aletler kullanma zorunluluğu vardır.

Kullanılan ilk büyüteçlerin, büyütme kapasiteleri 10 x ile 20 x arasında olduğu bilinmektedir. Hollandalı bir gözlükçü olan, Zaccharias Janssen (1590), ikinci bir mercek kullanarak objeleri 50 x veya 100 x büyütebilmeyi başarmıştır. Galileo (1610), daha gelişmiş bir alet (mikroskop) yapmıştır. Kepler (1611), iki mercek yardımıyla çalışan ve Robert Hooke ( 1635-1703) 200 x büyütebilen mikroskobu yapmışlardır. Antonj van Leeuwenhoek (1632-1723), yaptığı ve 300 x dan daha fazla büyütebilen mikroskobu ile tükürük, biber infüsyonu, mantar, yaprak, vs. maddeleri inceleyerek, bunlarda bulunan mikropları görmüş şekil ve hareketlerini çizmiştir.

Bu tarihlerden sonra mikroskoplar daha da geliştirilmiş bu büyütme kapasiteleri artırılmıştır. iki mercekli oküler Huygens (1684) ve akromatik objektif ve kondansatör de Abbe (1840-1905) tarafından yapılmış ve pratiğe konulmuştur.

Günümüzde çeşitli amaçlar için yapılan mikroskoplar başlıca 5 temel bölüme ayrılırlar. 1- Işık mikroskopları, 2- Karanlık saha mikroskopları, 3- Fluoresens mikroskopları, 4- Faz-kontrast mikroskobu, 5- Elektron mikroskopları.

Arrow
Arrow
PlayPause
Euromax
1
2
3
4
5
6
7
Full screenExit full screen
ArrowArrow
Slider